KAMAGRA Oralni gel
(Sildenafil citrat)

SASTAV

Jedna kesica sadrži 100 mg sildenafila u obliku citrata, kao i pomocne supstance (npr. mikrokristalna celuloza, magnezijum stearat i dr.).

DEJSTVO

Sildenafil je snažan selektivni inhibitor cGMP-specificne fosfodiesteraze (PDE 5), odgovorne za razlaganje ciklicnog GMP u corpus cavernusumu penisa. Lek nema direktno relaksantno dejstvo, vec potencira relaksantno dejstvo azot monoksida (NO) u kavernoznom telu.
Pri seksualnoj stimulaciji, kada je sistem NO/cGMP aktiviran, sildenafil inhibiše PDE 5, razgradnja cGMP je manja, pa njegova koncentracija u corpus cavernosumu raste. Prema tome, seksualna stimulacija je uslov za farmakološko dejstvo leka.

INDIKACIJE
Erektilna disfunkcija (impotencija muškarca tj. nemogucnost da se postigne ili održi erekcija penisa za zadovoljavajucu seksualnu aktivnost).

DOZIRANJE I NACIN PRIMENE
Preporucena doza je 100 mg, 1 sat pre seksualnog odnosa (aktivnosti), a maksimalni broj doza u toku jednog dana je jedna kesica.
lako je kod starijih muskaraca slobodna koncentracija leka u plazmi kod visa za oko 40 % ,od odgovarajuce koncentracije leka kod mladih i zdravih dobrovoljaca (18-45 godina), incidenca neželjenih dejstava leka nije povecana.
Nacin primene KAMAGRE u gelu: kesice su namenjene za peroralnu primenu, jedna kesica se rastvara u 100ml vode,razmuti se i popije odjednom.

NEŽELJENA DEJSTVA
Podnošjivost leka je dobra. Neželjena dejstva su obicno prolazna (min-sati), a blago su do umereno izražena. Njihova incidenca zavisi od doze sildenafila, incidenca raste sa povecanjem doze. Najcešca neželjena dejstva su: prolazna glavobolja (12,8%), crvenilo (10,4%), vrtoglavica (1,2%), dispepsija (4,6%) i rinitis (1,1%). Osim toga, opisane su i sporadicne promene vida (npr. promena percepcije boje i svetlosti, zamucen vid) (1,9%), kao posledica slabog inhibitornog dejstva leka na PDE6 u retini. Iako poseduje blago vazodilatatorno dejstvo, sildenafil ne menja srcanu frekvencu. U klinickim studijama se primenom fiksnih doza, dispepsija (12%) i promene vida (11%) bile su cešce posle primene vecih doza (100mg).

KONTRAINDIKACIJE

Dokazana preosetljivost na lek i/ili bilo koji sastojak farmaceutske formulacije leka. Istovremena primena nitrata ili donora NO (npr. amil nitrat), zato što sildenafil potencira hipotenzivno dejstvo nitrata svojim delovanjem na NO/cGMP sistem.

MERE OPREZA
Lek se primenjuje kod muškaraca sa erektilnom disfunkcijom, pa trudnoca i dojenje nisu stanja relevantna za njegovu primenu.
Obavestite svog lekara o svim lekovima koje uzimate, obratite mu pažnju na lekove za lecenje angine pektoris (npr. nitrati i si.) Kamagra gel se uzima 1 sat pre seksualne aktivnosti. Jednu kesicu rastvoriti u 100ml vode i popiti odjednom. Uzmite samo jednu kesicu dnevno.Izaziva erekciju iskljucivo kada ste seksualno stimulisani, ne izaziva erekciju ako niste seksualno uzbudeni.
Dejstvo zapocinje 30-60 min posle uzimanja. Posle obilnog obroka, potrebno je vise vremena za zapocinjanje dejstva leka. Alkohol prolazno smanjuje sposobnost erekcije ne preporucuje se konzumiranje alkoholnih pica u vecoj meri pre uzimanja leka. Lek cuvajte na temperaturi do 30°C, izvan domašaja dece.
Ne koristite ga posle isteka roka upotrebe oznacenog na originalnom pakovanju.

TRUDNOCA I LAKTACIJA
Lek se ne primenjuje kod žena, pa trudnoca i dojenje nisu stanja relevantna za njegovu primenu.

UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILIMA I MAŠINAMA
Vrtoglavice i promene vida mogu smanjiti sposobnost za upravljanje motornim vozilima, mašinama kao i rada na visinama.

NACIN CUVANJA
Na temperaturi do 30°C, u origlfialnom pakovanju da bi se lek zaštitio od vlage, izvan domašaja dece.

ROK UPOTREBE
Oznacen na originalnom pakovanju (5 godina).

PAKOVANJE
Pakovanje sadrzi 7 kesica.
Web Page Maker, create your own web pages.